Skandinavisk marsj | Oslo, Norge

Den norske Uighurkomiteen er fortsatt bekymret over situasjonen av uigurer i Øst-Turkestan, minoriteten lider under dagens totalitære regime som diskriminerer uigurer og andre folkegrupper. For å vise motstand mot denne lidelsen arrangerte Nordens Uighurkomiteer bevegelsen «Marsj av Skandinavia». Marsjen ble holdt i Stockholm 28.April 2019, og 04.Mai i Oslo, i regi av NUK. Representanter fra Den norske Uighurkomiteen og andre interesserte i Norge har reist seg for å delta i denne demonstrasjonen, for å vise innsigelse mot all brutaliteten som foregår i Øst-Turkestan.

 

Siden 2017 begynte etableringen av den såkalte «Omskoleringsleirer» i Øst-Turkestan, under ledelsen av de kinesiske myndighetene. Leiren fungerer i hoved sak som en «Konsentrasjonsleir» med røtter tilbake til nazistiske ideologier. Hit til sitter mer enn 3 millioner uigurer og andre etniske folkegrupper i denne leiren, uten noe rettslige lov og dom.Situasjonen har blitt ytterligere forverret i den siste perioden, millioner av uigurer er utestengt av sine grunnleggende rettigheter. Uigurene i utlandet er også utsatt for overvåking og trussels indirekte i mange tilfeller. Den Norske Uighurkomiteen har samlet inn statistikk over andelen av norske uigurer som har familiemedlemmer sittende i «Omskoleringsleirer», dette utgjorde en sum på omtrent 3000 mennesker, og tallet forventes å stige. Samtidig oppfordrer vi alle uigurer til å melde oss sine savnede familiemedlemmer til komiteen.

 

Grunn av denne forbrytelsen har uigurene fra Sverige Norge har samlet seg i Stockholm og Oslo for å vise motstand mot det Kommunistiske Partiet, mer enn 200 uigurer møt opp for marsjen i Oslo. Under marsjen ble det holdt taler fra styremedlemmene. «Det påvirker oss daglig, vi har mistet kontakten med våre kjære, vi kan ikke ringe dem, eller sende meldinger. Alt disse skjer i en verden med avanserte høyteknologier. Dette sier oss noe om hvorfor Kina ikke bør levere teknologinæringer i demokratiske land, fordi situasjonen for uigurene forteller allerede mye om hvordan High-Tech misbrukes. Det er på tide å fortelle verden hvordan uigurene lider under kinesiske okkupasjon!».