Flere uigurer under tvangsomskolering enn før antatt

Det har lenge vært kjent at det kommunistiske regimet i Kina bruker brutale omskoleringsleirer til å knekke kulturen til den uiguriske minoriteten, bosatt i uigurenes tidligere hjemland Øst Turkestan, i dag Xinjiangprovinsen i Kina. Uten at det har vekt de store overskriftene i norske medier har det vært kjent at rundt 1 millioner av ca. 10 millioner uigurer med «politisk avvikende» eller «for religiøse» meninger, har vært innesperret i disse leirene. Nå viser nye undersøkelser at det korrekte tallet kan være tre ganger så høyt dersom man også tar med personer som gjennomgår tvungen indoktrinering uten å være fengslet på døgntid.

Advokatgruppen China Human Rights Defenders (CHRD) la de nye tallene frem forrige fredag i samarbeid med den frivillige organisasjonen Equal Rights Initiative, skriver Radio Free Asia. De regner med at inntil 3 millioner innbyggere kan ha blitt arrestert og plassert i omskoleringsleirene eller er tvunget til å delta i «utdanningssessioner», obligatorisk dag- eller kveldsopplæring i sine landsbyer eller bysentre. De kinesiske myndighetene ser ut til å ha bestemt seg for en total tvungen indoktrinering i kinesisk kultur, inkludert hyllest til kommunistpartiet, og en total utryddelse av uigurenes kulturelle røtter.

China Human Rights Defenders regner med et minimum på 660 000 innbyggere i leirene, og at minst 1,3 millioner er med på den tvungne kveldsindoktrinering i deres landsbyer eller bysentre. Organisasjonen understreker at det totale antallet garantert er mye høyere. Tallene er samlet in gjennom intervjuer med dusinvis av uiguriske landsbybeboere i Kashgar.

Personer de har snakket med forteller om nesten tomme landsbyer fordi så mange er vekkplassert i omskoleringsleirene. En kilde fortalte at «hele landsbyer i det sørlige Xinjiang har blitt tømt for unge og middelaldrende mennesker og at «bare de eldre og veldig fulle er igjen.»

Basert på deres intervjuer fant CHRD og Equal Rights Initiative at i gjennomsnitt nesten 13 prosent av beboerne i en hvilken som helst landsby, som vanligvis har en befolkning på mellom 1500 og 3000, hadde blitt arrestert og plassert i gjenopplæringsleirene, og at et gjennomsnitt på 450 innbyggere i noen landsbyer ble tvunget til å delta på dag / kveld re-utdanningsøkter.