Kina får kritikk fra FN-komite

FNs komité for bekjempelse av rasediskriminering (CERD) uttrykker bekymring over Kinas massearrestasjon av etniske uigurer og restriksjoner på deres religiøse frihet, skriver Radio Free Asia. De kinesiske myndighetene har plassert over en million uigurer, rundt ti prosent av den hovedsakelig muslimske urbefolkningen, i politiske omskoleringsleirer de siste to årene. CERD er basert i Geneve og har som oppgave med hjelp av uavhengige eksperter å overvåke gjennomføringen av konvensjonen om eliminering av alle former for rasediskriminering i medlemslandene, skriver Radio Free Asia. Under CERDS 96-sesjon ble søkelyset rettet mot Kina, for første gang siden 2009.

CERDs nestleder Gay McDougall sier at menneskerettighetspanelet er «dypt bekymret» over rapporter om at Kina «har forvandlet Xinjiang Uyghur Autonome Region» (det okkuperte Øst Turkestan) til noe som ligner en massiv interneringsleir som er skjult i hemmelighold». McDougall viste til troverdige rapporter som tyder på at så mange som 1,1 millioner mennesker er eller har blitt arrestert i de politiske gjenopplæringsleirene – som tilsvarer 10-11 prosent av den voksne muslimske befolkningen i regionen – mens ytterligere 2,2 millioner mennesker er tvunget til å delta i «åpne re-utdanningsleirer», som krever daglige indoktrineringsøkter, men lar deltakerne komme hjem om kvelden, skriver Radio Free Asia. 21 prosent av alle arrestasjoner registrert i Kina i 2017 var i uigurenes hjemland, i dag Xinjiang provinsen i Kina.

Tidligere i uken sendte den den uiguriske eksil- og menneskerettighetsorganisasjonen World Uyghur Congress (WUC) en liste over bekymringer til CERD. Der ble CERD bedt om å presse kineserne til å bekrefte rapporter om antall personer som er blitt arrestert, forklare hvilken prosess de har fått, og å gi opplysninger om dødsfall i leirene og om medisinsk behandling er gitt i fasilitetene.

World Uyghur Congress har tidligere påpekt at grunnleggende juridiske rettigheter for uigurer i Kina, inkludert rett til juridisk representasjon, en rettferdig og rask rettssak og rettferdig prosess, «er nesten ikke-eksisterende», og at det ikke finnes noen bevis for at de «utallige» medlemmene av den etniske gruppen som blir arrestert hvert år på grunn av ulovlig religiøs praksis, separatisme eller ekstremisme, er gitt noen juridisk representasjon i det hele tatt.

WUC påpeker at Kinas straffeprosesslov ikke er blitt endret for å overholde den internasjonale torturkonvensjonen, og at politiet har rettslig rett til å nekte tilgang til advokater for mistenkte som er anklaget for terrorisme og statlige sikkerhetsforbrytelser. De kinesiske myndighetene har lang praksis for å stemple enhver kritikk av regimet for ekstremisme eller separatisme, og å koble begrepet ekstremisme til terrorisme.

I listen over bekymringer sendt til FNs komité for bekjempelse av rasediskriminering hevder World Uyghur Congress også at uigurer regelmessig nektes tilgang til økonomiske muligheter og diskrimineres på arbeidsmarkedet til fordel for etniske kinesere.