Uigursk Kultur Info Dag

I dag tok uigurske kvinner initiativ ved å organisere en uigurisk kultur dag i regi av Den norske Uighurkomiteen for å vise frem vår kultur, og samtidig vise at siden okkupasjonen i 1949 har kinesiske myndigheter ført en hard politikk for å utrydde den uigurske kulturen og identiteten. Svært mange ødeleggelser har hendt siden 2007 og 2008 da Gamle byen i Kashgar, og andre historiske områder, ble ødelagt av kinesiske myndigheter. Dette er en målrettet aktivitet for å ødelegge den rike uigurske kulturen.

I dag fikk både norske og utenlandske turister bli kjent med den uiguriske kulturen. De fikk høre om situasjonen til uigurene, over en million mennesker fanget i indoktrineringsleirer, som ligner mer på de nazistiske konsentrasjonsleirene.

Arrangementet foregikk foran Stortinget. Det ble presentert uiguriske doppa (nasjonal lue), modeller av de mest kjente uigurske instrumentene, uigurske drakter, tepper og daglig brukte ting. I løpet av dagen ble det spilt Ghijek (uigurisk instrument) til publikumet.
Uigurisk kultur er i fare, sammen med selve nasjonen. Vi håper at du formidler den svært alvorlige situasjonen i Øst-Turkestan til dine venner, kjente eller menneskerettighetsorganisasjoner dere er organisert i.