Kina lyver om forholdene i Øst Turkestan

I det okkuperte Øst Turkestan, som i dag er en kinesisk provins med navnet Xinjiang, har de kinesiske myndighetene fengslet over en million uigurer, og plassert dem i såkalte omskoleringsleirer. Det er grundig bevist av FN og av flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Men benektes i en fersk rapport som Kina har sendt ut og som refereres av NTB.

Amnesty International la i september fram en rapport der de anklager Kina for å ha satt opptil 1 million muslimske uigurer i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen. Kinesiske myndigheter nektet først for dette, men medga noen uker senere at leirene eksisterer og forsvarte dem, men hevdet antallet var langt lavere.

I rapporten fra de kinesiske myndighetene opplyser de å ha fengslet nærmere 13.000 «terrorister» i Xinjiang-provinsen de siste fem årene. Amnesty påpeker at det kinesiske kommunistdiktaturet bruker en helt spesiell definisjon på hvem som er terrorist. I stor grad er begrepet utnyttet og brukt om personer som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, eller blir anklaget for separatisme fordi de arbeider for økt selvstyre i det okkuperte landet.

Provinsen er lukket for utlendinger, men tidligere innbyggere og aktivister hevder muslimer er utsatt for massiv forfølgelse der, skriver NTB, som påpeker at menneskerettsorganisasjoner er kritiske til kinesiske myndigheters definisjon av terrorisme.

«Det er den kinesiske regjeringens vilkårlige og vage definisjon av disse begrepene som har ført til at så mange vanlige mennesker blir sperret inne i Xinjiang», sier Patrick Poon i Amnesty International.

«Denne rapporten er et forsøk fra kinesiske myndigheters side på å dempe verdenssamfunnets økende kritikk av den hardhendte politikken de fører i Xinjiang», sier Maya Wang i Human Rights Watch. «Dersom den kinesiske regjeringen virkelig er så sikre på at de ikke har noe å skjule i Xinjiang, så bør uavhengige internasjonale observatører, for eksempel fra FN, få slippe inn i regionen», sier hun.