Kina tar fortsatt organer fra fanger

Flere eksperter og menneskerettighetsorganisasjoner har lenge stilt spørsmålstegn på om organene som brukes i Kinas nye organtransplantasjonssystem som skal være basert på frivillighet – implementert i 2015 – faktisk kommer fra frivillige givere, skriver nettavisen Resett.no.

En dyptgående rapport fra 2016 skrevet av The International Coalition to End Transplant Abuse in China, fant for eksempel et stort avvik mellom Kinas offisielle transplantasjonstall og antall transplantasjoner utført på sykehus. Studien analyserte offentlige registre fra over 712 kinesiske sykehus som utfører lever- og nyretransplantasjoner, og konkluderte med at rundt 60.000 til 100.000 transplantasjoner utføres hvert år – langt over det offisielle antallet på 10.000 til 20.000 per år.

Ifølge en annen rapport fra China Organ Harvest Research Center skrevet i 2018, består avviket først og fremst av organer som skal være tvangshøstet fra samvittighetsfanger. Rapporten baserer konklusjonen på «undercover-telefonsamtaler med sykehus, beretninger fra Falun Gong-tilhengere som har overlevd frihetsberøvelse og andre beviser.

Den tvungne organhøstingspraksisen av kinesiske samvittighetsfanger har tidligere blitt fordømt både av Den amerikanske kongressen i juni 2016 og av Europaparlamentet i juli samme år, skriver Resett.no.

En ny studie, «Compliance with ethical standards in the reporting of donor sources and ethics review in peer-reviewed publications involving organ transplantation in China: a scoping review» ble publisert 7. Januar.

Den undersøker 445 kinesiske forskningspapirer som har tatt for seg mer enn 85.000 organtransplantasjoner. I 92 % av tilfellene kunne ikke forskningen fastslå med sikkerhet at organene ikke var høstet fra henrettede fanger, og i 99 % av tilfellene var det ikke mulig å bevise at donorene hadde samtykket.

Studien så videre på 19 kinesiske forskingspapirer om organtransplantasjon skrevet før 2010, som hevdet at ingen organer uten samtykke ble brukt. Dette kan ifølge studien ikke være sant, ettersom det ikke var noe organdonasjonssystem basert på frivillighet satt opp i Kina på den tiden.