Nekrolog over Jan Simonsen

 

Med dyp sorg har vi hørt om tidligere stortingsrepresentant, frilansjournalist, forfatter, og ikke minst gode venn til det norske uigurfolket Jan Simonsens bortgang.  

Det norske uigurfolket samt Den norske Uighurkomiteen hadde vært i kontakt og samarbeid med Jan Simonsen helt siden 2008. I de siste 11 årene hadde han gjort mye arbeid og engasjert seg for å fremme både uigurfolket sin identitet og deres saker i det norske samfunnet. Han selv hadde vært involvert i mye innleggsskriving som omhandlet undertrykkelsen av uigurene under det autoritære kinesiske regimet i ulike nyhetsutgivelser. 

Jan Simonsen var en omsorgsfull og snill rettferdighetsforsvarer, som viste oppriktig medfølelse for uigurenes lidelser. Han ble offisielt medlem av Den norske Uighurkomiteen for tre år sida, og deltok aktivt i komitemøter, hvor han delte sine politisk-relaterte erfaringer og innspill med oss, noe som ble videreført og innlemmet i vår aktivisme, og vi setter virkelig stor pris på dem. 

For knapt to uker sida mottok vi en e-post fra Jan Simonsen, hvor han kunngjorde at kreftsykdommen hadde blusset opp, og uttrykte sin beklagelse over at han ikke lenger kunne bidra mer til uigurenes saker. Vi ble veldig bedrøvet over dette, og vi er utrolig takknemlige mot ham for hans uforbeholdne støtte for uigurfolket. For å vise vår takknemlighet sendte vi ham en bukett blomster. Men vi kunne aldri ha forestilt oss at Jan Simonsens bortgang skulle komme så tidlig at blomstene vi sendte ble til avskjedsbukett. 

Vi i Den norske Uighurkomiteen på vegne av alle uigurer kondolerer så mye! Vi kondolerer så masse til alle pårørende. Vi er dypt takknemlige for Jan Simonsens støtte for uigurfolket. 

 

Den norske Uighurkomiteen

12. August 2019, Oslo