Den norske Uighurkomiteen anmodes på det sterkeste at Etikkrådet til å gjennomgår subsidiene til Statens pensjonfond utland i kinesiske selskaper involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd mot uigurer.

Pressmelding

email: info @ uigurene.no

mobil: +47 998 50 702

Den norske Uighurskomiteen er dypt bekymret over rapporter som Oljefondet har investert i Hikvision og Dahua, selskaper som er direkte involvert i Kinas forbrytelser mot menneskeheten begått mot uigurfolket og andre folkegrupper. Disse to selskapene har gjort det lettere for den kinesiske regjeringen å begå systematiske menneskerettighetsbrudd, inkludert massinternering av over 1.5 million uskyldige uigurer i konsentrasjonsleirene uten noe rettslig grunn i Øst Turkistan (aka Xinjiang Uyghur Autonom Region). Oljefondets investering i disse selskapene tilsidesetter sine egne forpliktelser til å opprettholde en høy etisk standard og å respektere menneskerettighetene, samt FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter.

Hikvision er et kinesisk selskap og verdens største produsent av sikkerhetskameraer. Dahua-teknologi er et annet kinesisk selskap som er Kinas nest største sikkerhetskamera produsent. Hikvision og Dahua har vunnet minst $ 1,2 milliarder i regjeringskontrakter for 11 separate, store overvåkingsprosjekter over Øst Turkistan (Xinjiang), ifølge kinesiske bud sider og Shenzhen Stock Exchange. De fleste prosjektene ble lansert i 2017 og ligger i overveiende i Uigur populasjon-deler av Øst Turkistan. Dette er signifikant som den siste nedbrytingen og diskriminering, inkludert introduksjonen av interneringsleirene som  begynte i 2017. Hikvision ser også ut til å ha direkte involvert i produksjonen av IJOP, det prediktive politisystemet som ble identifisert i februar Human Rights Watch-rapporten. Hikvision har også fått en kontrakt i 2017 for å levere utstyr til kinesiske datainnsamlings sentraler, inkludert «Wi-Fi sniffers».

Tusenvis av sikkerhetskameraer har blitt installert over hele Øst-Turkistan for å overvåke og kontrollere uigur-befolkningen. Under regjeringen for den kinesiske presidenten Xi Jinping har Øst-Turkistan blitt omgjort til det som er et i hovedsak et frilufts fengsel. KKPs regionale partisekretær, Chen Quanguo, brukte metoder han først implementerte i Tibet for å angripe frihet og for å implementere en sikkerhetsstrategi for rutenett. Dette avhengig av konstant overvåkning gjennom det tette nettverket av sikkerhetskameraer installert av disse to selskapene, veiblokker og kontrollpunkter, internettovervåking og en enorm økning av sikkerhetspersonell.

Hikvision og Dahua har jobbet direkte med den kinesiske regjeringen for å sette opp dette undertrykkende sikkerhets- og overvåkingssystemet i Øst Turkestan og i konsentrasjonsleirene. Sikkerhetskameraer er installert ved inngangen til moskeer, på de fleste gatekantene, inne i nettverket av interneringsleirer og til og med på landsbygda for å sikre fullstendig dekning. Dette har gjort Øst-Turkistan til et dystopisk mareritt, der lokalbefolkningen ikke er i stand til å bevege seg eller snakke fritt og deres hver bevegelse spores av den kinesiske regjeringen.

Hikvision har også praktiserer bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi i sine sikkerhetskameraer, som kan velge et individuelt ansikt fra en mengde eller automatisk avgjøre om en person er etnisk minoritet eller ikke, i henhold til deres reklamevideoer. I fjor oppdaget en nederlandsk cybersikkerhetsforsker en kinesisk database som holdt oversikt over millioner av uigurer i Øst Turkistan og publiserte sine funn på twitter. Databasen var en samling av sanntidsstat på mer enn 2,5 millioner mennesker i Øst Turkistan, komplett med navn, fødselsdato, arbeidssted og andre detaljer om deres liv. Den ble oppdatert hele tiden i samtid med GPS-koordinater for individets presise oppholdssted, og avslørte at den kinesiske regjeringen systematisk holdt oversikt over de daglige bevegelsene til millioner av uigurer.

Det er derfor uetisk at Oljefondet fortsetter å tjene penger fra selskaper som er direkte involvert i det som er beskrevet som «forbrytelser mot menneskeheten» av mange internasjonale observatører. Hikvision og Dahua har hver lett til alvorlige menneskerettighetsbrudd mot det uiguriske folk og har hjulpet til å skape en repressiv atmosfære av kontroll, sensur og overvåking i Øst-Turkistan.

Oppsummering

Det fremstår som klart at de ovennevnte kinesiske firmaene muliggjør statlige overgrep av religionsfriheten til muslimer og uigurer i Øst Turkistan. Det medvirker til grove menneskerettighetsbrudd ved å tilby overvåkingssystemer som internerer en religiøs folkegruppe. Ved systematisk overvåking og internering, blir muslimske minoriteter og uigurene utsatt for fysisk og psykisk mishandling. I tillegg er det klart at internering og krav om benekting av sin egen tro er en psykisk mishandling og er klart brudd på internasjonale menneskerettigheter. 

Det anmodes på det sterkeste at Etikkrådet gjennomgår subsidiene til Statens pensjonfond utland, enten ved observasjon eller utelukkelse etter §3.