Skandinavisk Marsj | Sverige

28.April .2019 ble det holdt «Marsj av Skandinavia» i Stockholm, 04.Mai arrangeres den i Oslo, i regi av NUK. Representanter fra Den norske Uighurkomiteen og andre interesserte i Norge har reist seg for å delta i denne demonstrasjonen, for å vise innsigelse mot all brutalitet som foregår i Øst-Turkestan.

Siden 2017 begynte etableringen av den såkalte «Omskoleringsleirer» i Øst-Turkestan, under ledelsen av de kinesiske myndighetene. Leiren fungerer i hoved sak som en «Konsentrasjonsleir» med røtter tilbake til nazistiske ideologier. Hit til sitter mer enn 3 millioner uigurer og andre etniske folkegrupper i leiren, uten noe rettslige lov og dom.

Uigurene fra Sverige og Norge har samlet seg i Stockholm for å vise motstand mot det Kommunistiske Partiet, samtidig ble det holdt taler fra styremedlemmene. «Det påvirker oss daglig, vi har mistet kontakten med våre kjære, vi kan ikke ringe dem, eller sende meldinger. Alt disse skjer i en verden med avanserte høyteknologier. Dette sier oss noe om hvorfor Kina ikke bør levere teknologinæringer i demokratiske land, fordi situasjonen for uigurene forteller allerede mye om hvordan High-Tech misbrukes. Det er på tide å fortelle verden hvordan uigurene lider under kinesiske okkupasjon!»

Initiativtakere for «Skandinavisk Marsj», består av norsk og svenske Uighurkomiteer, har også invitert gjester fra Finland og Danmark for denne dagen.