USA og Canada reagerer på de kinesiske «omskoleringsleirene»

Uigurene er urbefolkningen i det av Kina okkuperte Øst Turkestan. De siste månedene har eksiluigurer arrangert store demonstrasjoner i både Brussel, Washington, DC og Ottawa for å rette søkelyset mot massearrestasjoner av uigurer i Øst Turkestan (Kinas Xinjiang provins). Det har endelig ført til reaksjoner i Vesten, skriver The Diplomat.  

Nylig uttalte den amerikanske statssekretæren Laura Stone, ifølge Associated Press, at «USA var dypt bekymret for Kinas fengsling av minst tusenvis av etniske uigurer og andre menneskerettighetsaktivister.» Hun bemerket også at USA kan komme til å innføre sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn i Xinjiang. Den amerikanske senatoren Marco Rubio og representant Chris Smith har også bedt de amerikanske myndighetene om å ta affære.

Under sist møte i FNs Menneskerettighetsråd ga Canada uttrykk for sin bekymring over interneringen av tusenvis av uigurer.

The Diplomat mener at de kinesiske «omkoleringsleirene» best kan karakteriseres som konsentrasjonsleirer og viser til at definisjonen på konsentrasjonsleirer er «interneringssentre for politiske fanger og medlemmer av nasjonale minoritetsgrupper.» Kina har plassert over en million uigurer i disse konsentrasjonsleirene, der de holdes uten siktelser.