Pressmelding

Uigurene, siden okkupasjon av Kina, ble en av de mange undertrykte nasjoner i verden. Å løse urettferdigheter uigurene møter daglig gjennom fredelige metoder, samt ved hjelp av tilgjengelige demokratiske institusjoner har alltid vært fokuset vårt. I det siste, har Kina gjennom sin økonomiske makt, økt sitt press på alle land som tar og har tatt uigurenes sak til et høyere nivå. Dessverre, Norge er ikke et unntak. Som en konsekvens av de utpressingene fra Kina, har de verdiene som vi setter så mye pris på i vesten mistet sine betydninger, ofte hos de som står de verdiene nærmest.

Det å stå for menneskenes fundamentale rettigheter, har uheldigvis blitt glemt av mange. Et konkret eksempel, er hendelse som tok plass i New York på UNPFII den 16. April 2018. Herr Dolkun Isa, presidenten for «World Uyghur Congress» og nesteleder i UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization)som ble nektet inngang til den «17th session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues»og dermed ble fratatt sin rett til å snakke om uigurenes rettigheter i Kina. Dette ser som svært bekymringsfull og diskriminerende. Dette ser vi som direkte konsekvens av Kinesiske press, og stiller spørsmålet om hvordan uigurene kan stille krav på, samt beskytte de grunnleggende menneskerettighetene, som ytringsfrihet og religionsfrihet. Vi poengterer at dette eksempelet indikerer en svært farlig utvikling.

Det er svært trist at Herr Dolkun Isa ble stanset gjentatte ganger fra å kunne delta i forumet. Denne situasjonen er uforståelig og virker svært lite koordinert for en så seriøs organisasjon. Det var total mangel på forklaring rundt hvorfor Dolkun Isa ikke fikk delta, annet enn at det var et sikkerhetstiltak. Mr. Isa ble to ganger forhindret i å komme inn i FNs lokaler for å delta i forumet. Isa’s inngang krevde inngrep fra FNs «Permanent Missions» i USA og Tyskland. Det tok opp til to uker for at han til slutt fikk mulighet å delta i slutten av forumet.

Det var ikke den første gangen Herr Dolkun Isa ble urettferdig og grunnløs forhindret fra å delta på dette forumet, en lignende hendelse tok sted den 26. April 2017.

Vi i Den norske Uighurkomiteen fordømmer på det sterkeste den beslutningen fra FNs departement for økonomiske og sosiale spørsmål (UN-DESA) med å forhindre UNPOs visepresident Dolkun Isa fra å delta i den 17. samlingen i FNs faste forum for urfolksproblemer, til tross for hans tidligere godkjenning. Samtidig, stiller vi spørsmål til Utenriksministeren om hva uigurene må gjøre for å kunne kreve sine rettigheter når vi i realiteten blir stoppet, begrenset og urettferdig behandlet overalt. Vi håper at regjeringen aktivt ser etter mulige løsninger for å hjelpe tusenvis av uigurene som blir sendt til konsentrasjons lignende omskoleringsleir.

Refanser:

http://unpo.org/article/20750

http://unpo.org/article/20769

 

bildet: http://www.uyghurcongress.org/en/?p=34344